Säker Vatten

KmK Engineering AB

Er vvs-installatör

Säker Vatteninstallation

 

 

KMK Engineering är medlem i VVS Företagen och auktoriserade enligt Säker Vatteninstallation

 

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både VVS-företag och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera.

Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

KMK Engineering AB - Projektering och Installation av röranläggningar

 

 

Kontakta oss

KMK Engineering AB

Analysvägen 12

435 33 Mölnlycke

 

031-3814000